Club van duurzaam doen
Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch
Doe mee!

Waarom is het er?

We zitten in een uitdagende tijd gezien de ernstige klimaatveranderingen. De stad en ommeland van ‘s-Hertogenbosch met haar inwoners en ondernemers moet duurzamer worden. Het is geen keuze meer, maar een opgave waarvoor iedereen verantwoordelijkheid zou moeten dragen. Een waar al veel mensen, organisaties en bedrijven mee bezig zijn zonder het van elkaar te weten. Wij creëren een netwerk waar we elkaar inspireren, motiveren en van elkaar leren.

Vijf duurzame thema’s

De volgende thema’s staan centraal in het structureren van de inhoudelijke opgaven en komen terug in de werkplaatsen.

  • Gezonde, groene en klimaatbestendige leefomgeving
  • Circulariteit, waardebehoud van grondstoffen
  • CO2 neutrale gemeente
  • Duurzame mobiliteit
  • Duurzame inwoner en ondernemer

Werkplaatsen en initiatieven

Bestaande initiatieven worden in het netwerk verbonden. We willen in contact komen met degenen die werken aan het behalen van duurzame doelen. Want er worden ecosystemen gecreëerd om duurzame doelen collectief te realiseren.
In communities of practice (CoP) komen deelnemers bij elkaar om best practices met elkaar uit te wisselen. Dit gebeurt in zogenaamde werklocaties, plekken in ‘s-Hertogenbosch waar mensen samenkomen om een duurzame verandering teweeg te brengen.

Totstandkoming

Het Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch is een logisch vervolg op de Bossche Energie Coalitie (BEC). Een aantal bedrijven en organisaties heeft het initiatief genomen om een vervolgstap te maken naar het ‘Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch, een club van duurzaam doen’. 
Rabobank, Heijmans, BrabantWonen en Gemeente ‘s-Hertogenbosch hebben het initiatief genomen om dit netwerk te starten. Inmiddels zijn er andere bedrijven en organisaties aangesloten die partner zijn. Dit zijn KW1C, Signum primair onderwijs, Casper de Haan, Joost, Waterschap, Avans, Mooiland, HAS, Heineken, Arcadis, Enpuls en Zayaz.

Wil je ook partner worden?

Neem dan contact op met Pim Ketelaars

Aankondiging nieuwe evenementen

Op 21 januari 2022 organiseren we een moment waarop initiatieven in de stad en ommelanden uit de gemeente ‘s-Hertogenbosch van harte welkom zijn. Voor deze dag van de duurzaamheid stellen we een verbindend programma samen met als doel om huidige initiatieven te versnellen. Want we komen verder als we samenwerken aan duurzame doelen. Het inhoudelijk programma waarbij verbinden, versnellen en duurzame vernieuwing centraal staan wordt momenteel samengesteld. 

Het is al wel mogelijk om je aan te melden, dat kan via onderstaande knop: